« رها یک نویسنده شکست خورده است که از طرف خانواده و جامعه، مدام مورد انتقاد قرار می‌گیرد و شغلش به رسمیت شناخته نمی‌شود. او احساس کم‌بودن دارد و گمان می‌کند هرچه که باشد، از طرف دیگران مورد قبول نیست. رها در یکی از داستان‌هایش، دختری را روایت می‌کند که دلش می‌خواسته باشد.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید