: این فیلم روایتگر داستانی از 8 سال دفاع مقدس می باشد.
مردم غیور آبادان… شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است…!

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید