طلا و عطی، مادر و دختری هستند که سالیان سال است کنار هم زندگی میکنند؛ سالهایی به در ازای زندگی آبجی یعنی حدود ۵۰سال، اما این وضعیت پایدار نیست و روزهای جدایی از راه میرسند، این جدایی در حالی اتفاق میافتد که «آبجی» به دلیل شرایط ویژه ای که دارد بسیار وابسته به مادر است و «طلا» در زمان باقی مانده به دنبال امنیتی .

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید