شکوه با همراه همسر دومش رضا تصمیم میگیرند تا فریدون همسر سابق خودش که توسط فرزندانش به خانه سالمندان سپرده شده است را به خانه خود بیاورد این تصمیم اتفاقات جدیدی را در زندگی هر سه نفر رقم میزند…

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید