درباره راه‌های دیگری که ایلیا می‌توانست، به وسیله آن، از دست‌رفتن صدایش را مدیریت کند، با یکدیگر صحبت کنید. پاشا که جوانی آس و پاس است، توسط یکی از دوستانش در مخمصه بزرگی افتاده. او با حیله‌، با دختری به نام گلاویژ ازدواج کرده و متعهد شده است تا مهریه او را تمام و کمال بپردازد.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید