مهاجرت زنی چهل ساله که برای آخرین بار به سرزمین مادری‌اش و شمال کشور سفر می‌کند و دوستان کودکی‌اش را برای آخرین دیدار و خداحافظی دور هم جمع می‌کند در این دیدار پايانی رازهای قدیمی و کهنه‌ای همچون خاکستر زیر آتش سر باز می‌کنند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید