این فیلم حکایتگر رابطه مادری با فرزندش است که در آستانه هجده‌سالگی است.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید