در مورد پسری مجرم است که غیر قابل کنترل است و همه را درگیر میکند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید