درمورد شخصی است که خیلی تنگ دست و بی پول هست. ولی بعد از مدتی جوری قویی و توانمند می شود که هیچکس باورش نمی شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید