رحیم بعد از ۲۳ سال از زندان به زادگاهش باز می‌گردد تا پرده از رازی هولناک بردارد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید