احمدرضا در ایران عاشق دختری به نام ستاره می‌شود و با او ازدواج می‌کند. سپس برای کار به ژاپن می‌رود و در آنجا نیز با دختری دیگر ازدواج می‌کند و صاحب یک دختر می‌شود. احمدرضا بعد از 7 سال به ایران باز می‌گردد و…

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید