فیلم شنل داستان زنی جوان است که با پرستاری، زندگی خود و دخترش را اداره می کند او مخفیانه به عقد مردی در آماده است. زن جوان با شنیدن خبر مرگ شوهرش به دنبال شناسنامه او می گردد اما این تازه شروع ماجرا است.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید