این فیلم داستان چکی جنجالی را روایت میکند که چهار نفر غریبه به طور مشترک مالک آن هستند و از آنجایی که هیچ اعتمادی با یکدیگر ندارند, علی رغم میلشان ناچار هستند یک شبانه روز را در کنار هم سپری کنند تا اینکه …

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید