روایت سفر سه روزه چند خانواده که برای گذراندن تعطیلات به شمال کشور می‌روند، بهانه برای رفتن به این سفر بازگشت کوتاه مدت دوست قدیمیشان احمد از آلمان است، در این سفز سپیده، الی… را که معلم مهد کودک دخترش است دعوت کرده تا شاید زمینه ساز آشنایی او با احمد شود. اما ناپدید شدن الی… در روز دوم سفر به همه سرخوشی ها رنگ دیگری می‌دهد ...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید