در مورد زندگی یک دانشجو است که برای امرار معاش تلاش می‌کند و با مشکلاتی روبرو می‌شود..

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید