به روابط انسانی پیچیده و شرایط دشوار کاری خانواده‌هایی می‌پردازد که در محیط کارگری زندگی می‌کنند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید