پدر خانواده شخم‌آبادی‌ها برای ازدواج دخترشان شرطی می‌گذارد که آنها را به شخم‌آباد روستای اجدادیشان می‌کشاند و بدون آنکه بدانند این امر جنجال بزرگی درپی خواهد داشت.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید