پول برای ما دو حالت دارد، یا ما را می بوسد یا می‌کشد....

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید