راما برای رهایی از حکمی که ممکن است در آخرین دادگاه علیهش صادر شود، تصمیم می‌گیرد در اولین فرصتی که به دست می‌آورد به جنوب کشور بگریزد و به هر نحوی که شده از کشور خارج شود. از همین لحظه سفر پرمخاطره ی او آغاز می‌شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید