گیتی و علیرضا در کنار هم زندگی عاشقانه‌ای دارند. گیتی که استادیار دانشگاه است برای ارائه مقاله علمی خود باید به خارج از کشور سفر کند. علیرضا سرگردان است، او به پیشنهاد روانپزشک خود دست به اعتراف عجیبی می‌زند، اعترافی که مسیر عاشقانه گیتی و علیرضا را به فروپاشی می‌کشاند.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید