در دوران کنونی که نسل جدید می‌کوشد به آرزوهایی چون پول، شهرت و جایگاه اجتماعی بهتر دست پیدا کند، وحید نیز در راه دستیابی به آرزوهایش تلاش می‌کند و چیزی برای از دست دادن ندارد. وحید، رها و آرمان را نیز هم مسیر می‌کند، ناآگاه از سرنوشتی که بدلیل ماجراجویی‌هایشان در فضای مجازی، با آن رو در رو می‌شوند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید