«رعنا» هفت ماهه باردار است. او که سابقه سقط جنین دارد، روحیه حساسی پیدا کرده. حتا به همسرش «مهرداد» هم مشکوک شده و به هر بهانه با او دعوا می کند؛ طوری که همه اطرافیان،  برای تمام شدن این دو ماه آخر لحظه شماری می کنند. اما حقیقتی در زندگی رعنا و مهرداد است که باید فاش شود.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید