در ادامه دغدغه‌ی مستند انقلاب جنسی، این رل بازنمایی حال و روز امروز جوانانیست که از یک‌سو شرایط جامعه امکان ازدواج رو برای آنها سخت کرده و از سوی دیگر حاضر نیستند تا تن به هر چیزی بدهند، چه کسی سرگذشت این جوانان را می‌داند؟...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید