دختر بچه‌ای از مدرسه تعطیل شده است و کسی نیست که به دنبال او بیاید. روایت دو روز از زندگی او را می‌بینیم که باعث تغییر سرنوشتش می‌شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید