درباره ی پیرمردی است که به دلیل مشکلی که برای پسرش پیش آمده سرپرستی نوه اش را بر عهده می گیرد و در این بین سعی می کند مشکلات پسرش را نیز حل کند.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید