قصه این فیلم به قاچاق مواد مخدر می‌پردازد که از کشورهایی مثل افغانستان وارد ایران می‌شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید