بیشتر اوقات به آن اتوبان‌ها و جاده‌های پیچ در پیچی که مرا به خانه تو می‌رساند فکر می‌کنم. در آن سال‌ها دائم جاده‌ها در دست ساخت بود. نمی‌دانم اکنون که سال‌ها می‌گذرد؛ آن جاده‌های خاکی و مار پیچ که مرا در متر متر خود به سوی تو دفن کرده‌اند، درست شده‌اند یا نه...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید