گلجان مادری در افغانستان در شرایط اجبار شوهر و قوم خود برای ازدواج دختر کودک خود قرار می‌گیرد در شرایط سخت برای نجات جان و آینده کودکانش شبانه راهی مرز ایران می‌شود

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید