فیلم به ترورهای سال 1360 به دست گروه مجاهدین می‌پردازد. این درگیری‌ها پس از برکناری ابولحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی شدت می‌گیرند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید