از وقتی یادمه دارم واسه زندگیم رکاب می زنم، بارها زمین خوردم و فهمیدم زمین خوردن یه وقتایی خوبه، اونوقته که می فهمی داری راه رو اشتباه...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید