این دختر 19 ساله که آوا نام دارد توسط دوست خانوادگی خود به نام سعید مورد تجاوز قرار میگیرد و به سبب انتقام از او دست به قتل سعید میزند. در همین حین ناهید مادر آوا قتل را به عهده میگیرد. اما نهایتا آوا اعتراف به حامله بودن از سعید و همچنین قتل سعید میکند که .....

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید