داستان حمله طالبان به کنسولگری ایران در مرداد 1377 را طبق روایت تنها شاهد ماجرا به تصویر می‌کشد. یکی از دیپلمات‌ها به‌نام «شاهسوندی» موفق به فرار می‌شود و خود را به نزدیکی مرز ایران می‌رساند اما...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید