دختر اشراف زاده‌ای به نام میس جولی، عاشق خدمتکارش می شود و همین وصلت ناجور دستمایه اتفاقات دیگر است...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید