جوانی به دلیل تعطیلی کارخانه و به دنبال بلندپروازی‌های خود، به دام همکاری با گروهی تبهکار می‌افتد و در هنگام سرقت از بانک با همسر خود مواجه می‌شود. همسر جوان او را می شناسد و همزمان با مشکوک شدن اعضای گروه تبهکار به رفتار آنها، حوادثی رخ می‌دهد؛ اما...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید