گلدن تایم روایت دوازده اپیزود است که از فروردین تا اسفند نامگذاری شده‌ اند و تمامی آنها در اتومبیل و در لحظه‌ گلدن تایم رخ می‌ دهد.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید