پسر جوانی که اوضاع مالی مناسبی ندارد و به دنبال کار می‌باشد در کافه رستوران مجللی استخدام شده و پس از مدتی کوتاه با خانمی که صاحب آن مجموعه است درگیر رابطه‌ای عاطفی می‌شود. این رابطه او را درگیر ماجراهای پیچیده‌ای خواهد کرد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید