دختری جوان روی پلی در تهران ایستاده و ظاهرا قصد خودکشی دارد؛ یک پیک موتوری از راه میرسد و ...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید