مهریه یک زن معادل وزن او و شوهرش است. همین امر اتفاق های عجیبی را بوجود می آورد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید