فیلم درباره مردی است که قرار ﺑﻮد پس از اﺟﺎره دادن ﺧﺎنه و رﻓﻖ و فتق ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر، به همسر و دخترش که از قبل‌تر مهاجرت کرده بودند ﻣﻠﺤق ﺷﻮد، اما همه چیز طبق برنامه او پیش نمی‌رود.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید