قصه عشقی که در باتلاق خرافات و سنت‌های غلط دست و پا می‌زند. کولبری که صخره‌های سرد را سپری می‌کند اما دره‌های عمیق باورهای غلط او را تا عمق ناکامی می‌کشاند

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید