:در فیلم شب های روشن داستان دو فردی تنها و گرفته در شهر است که هردو از تنهایی گرفته اند و یکی استاد دانشگاه است و به تدریس میپردازد و دیگری هم در شبی که مزاحمتی برایش به وجود میآید باکمک مرد از دست انها فرا کرده و این آغازی است برای شروع یک عاشقانه ای ساده…

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید