یک دانشجوی روانشناسی بخاطر امرار معاش و هزینه دانشگاه با تاکسی مسافرکشی می‌کند و در مسیر با دختری که قصد خودکشی دارد آشنا می‌شود و این آشنایی مسیر زندگی آنها را دستخوش تغییر می‌سازد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید