زندگی مردی را روایت می‌کند که احساس می‌کند عددی نشده است 😐 و این احساس او همه‌ی زندگی‌اش را تحت تاثیر قرار می‌دهد...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید