یک فرد باهوش، ماهر، زیرک و تلاشگر برای رسیدن به هدف است. او برای اینکه بتواند اسامی اسرای مخفی‌مانده از جهان را رو به گوش همگان برساند، خطر فرار را به جان می‌خرد و در نهایت با ایثارگری تمام دوباره به اردوگاه برمی‌گردد تا کسی به خاطر فرار او اعدام نشود.

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید