پایان یک سکوت طولانی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می‌یابند درحالی که یک انتخاب بیشتر ندارند، سیانور یا زندگی! و آن‌ها زندگی را انتخاب می‌کنند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید