داستان در یک کارخانه می‌گذرد که مدیر مالی آن یک روز با ورود به محل کار متوجه اتفاقاتی غیرمنتظره می‌شود...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید