مردی به عنوان پیک موتوری در یک پیتزافروشی بالاشهر کار می‌کند. نگاه او به جایگاه خودش در اجتماع و مورد اهانت قرار گرفتن ‌توسط طبقه مرفه باعث می‌شود دست به یک جنایت بزرگ بزند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید