امیرحسین، کارمندی که به تازگی در شرکت و کارخانه پیشرفت قابل توجهی داشته، برای حل مشکل مالی خود و نامردش شقایق، از واحد مالی شرکت وام طلب می‌کند. خبر درخواست وام به گوش سارا، دختر مدیر کارخانه می‌رسد. کسی که مدتهاست دلباخته امیرحسین است. افسانه، مدیرکارخانه که سالهاست همسرش فوت شده نیز توجهش به امیرحسین‌ست...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید