شکست یک گردان از نیروی زرهی ارتش ایران در مقابل تهاجم یک تیپ از نیروی زرهی ارتش عراق باعث شده منطقه نسبتاً وسیعی در غرب خوزستان که به گورستان تانکهای طرفین تبدیل شده به اشغال دشمن در آید، حال سه درجه دار نوهد (نیروهای ویژه هوابرد) و یک درجه دار از لشگر ۹۲ زرهی اهواز که فرمانده یکی از تانکها بوده حاضر به بازگشت و ترک منطقه نشده و تصمیم گرفته اند...

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید