داستان دلقکی است که در یک شهربازی در تهران مشغول به کار است. او برای از دست ندادن دخترش نیاز به حقوقش دارد، اما رییس غرفه ای که او در آن کار می کند از دادن پول امتناع می ورزد... .

این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید
این محتوا فقط برای کاربران می باشد.
ورود به سیستم اکنون بپیوندید